Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.2015.


Zákon o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
500/90 Sb.

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §16a §16b §17

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

INFORMACE

§1

Ve věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxx zřízené xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx").

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, rozhoduje x xxxxxx zrušení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x převodech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (dále xxx "xxxxx").

(2) Komise xxxxxxx ministerstvo ve xxxxx okresech Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(3) Členy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxx ani xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komise, xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx organizuje x xxxx její práci, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx přijímat xxxxxxxxxx, xxx je-li přítomna xxxxxxxxxxxx většina členů. X xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxx xxxxxx hlasů přítomných xxxxx komise.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§5

(1) X obcích, xxxxxxx, městských částech x městských xxxxxxxx 1) xxxxxxx komise xxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx obce, xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotky 2) x organizace, xxxxxxx provozní xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx územním xxxxxx.

(3) Xxxxx připravují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jejích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek.

(4) Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx podklady podle §4 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) a x) xxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, 4) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxxx organizují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozních jednotek.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx provozních xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obvodem x xx xxxxxxxxxxxx xxxx zřizovatelem organizace, xxxxx provozní jednotka xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Komise xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx nezařazených xxxxxxxxxx jednotek xx xxxxxxxxxxx xxxxx postupu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx jednotek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražbu. Xxxx seznamy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §8 xxxxxx xxxxxx.

(4) Komise xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotky.

(5) Xxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x se souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3) xxxxxxx jiných xxxx x majetku xx xxxxxxxxxxx státu.

§7

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxxx uvedeny provozní xxxxxxxx organizací, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zřizovatelem xxxx ústřední orgány xxxxxx xxxxxx, projedná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx zakladateli xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrdí x xxxx tak rozsah xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx seznamů xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x správním xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 4)

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyvěšením xx xxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx též xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupném xxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§10

(1) Xxxxxx organizují xxxxxxx dražby x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx účastí xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dražby provádějí.

(3) X xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx provozní jednotky, xxxxxx xxxxxxxxxxx, kupní xxxx vydražených provozních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx složených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžního xxxxxx, x xxxxxxx xxxx složeny. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx licitátor, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx x městského xxxxxx x vydražitel. Opis xxxxxx protokolu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, jejíž xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxx xxxxxx dražební xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxx zahájením.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu vydá xxxx xxxxxxxx jistotu xxx účastníkům xxxxxx, xxxxx xxx ní xxxxxx úspěšní, xx xxxxxxxx poplatku za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Pobočka xxxxxxxxx xxxxxx poukáže dražební xxxxxxx složenou vydražitelem xx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nezaplatil xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dražby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxx dražební jistota, xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, v jehož xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx kupní xxxx potvrzení x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx jejím xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí.

(2) Xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxx vydražitele, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx.

§13

(1) Člen xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x náhradou ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx komise x xxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§15

(1) Čistý výnos x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konečný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podniků se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu xx xxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx právnických nebo xxxxxxxxx osob,

b) jako xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek, a xx x xxxx xxxxxxxxx těch xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx provozních xxxxxxxx 2) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx xxxxxxx o xxxx xxx 80 %; xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek, x xx v xxxx xxxxxxxxx těch xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xx xxxxxxxxxxx jiných právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejvýše x 80 %; xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, o xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx převodem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotkám,

d) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx převodem provozních xxxxxxxx 2) do xxxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx fyzických xxxx xxxxxxx o xxxx xxx 80 %,

x) xx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxx x zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx,

x) x jednorázovému xxxxxxxx xxxxxxxx obcí xx xxxx 1,2 xxxxxxxx Xx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jejich rozpočtů x xxxxxxxx uplatňování xxxxxx x. 427/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx na xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx x. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x úhradě finančních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6)

i) k xxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 427/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x převodu 6,1 xxxxxxxx Xx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x financování xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x převodu 3,0 mld. Kč xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx rok 1995, xxxxx xxxxx x xxxxxx 1995 x 1996 xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a vybavení xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxx 5,0 xxx. Kč xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x roce 1997 a v xxxx 1998,

x) k xxxxxxx 5,48 mld. Xx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke krytí xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx xxxxxxx věcných xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx vydaný oprávněným xxxxxx, x tomto xxxxxxx: Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx 2,75 xxx. Xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,293 xxx. Xx, Ministerstvo xxxxxxx 0,324 mld. Xx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx 0,113 mld. Xx,

x) x xxxxxxx 4 xxx. Kč na xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx nezbytných xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, infrastruktury, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozených nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrofy v xxxx 1997 a x xxxx 1998 x na xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx 4 xxx. Xx xx xxxxxxxx účet státních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zánikem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydaném xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxx 2,090 xxx. Kč na xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx dosud vyčleněných xxxxxxxxxx prostředků určených xx krytí nezbytných xxxxxx vyvolaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx váznoucích xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxx x nájemním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) převodu částky 1,489 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x navýšení xxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věcných xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury,

s) k xxxxxxx částky 0,7 xxx. Xx xx xxxxxxxx účet státních xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx vyčleněných xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zánikem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x nájemním xxxxxx xxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxx 55 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančních xxxxx k navýšení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx váznoucích xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx užíván x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Kutná Xxxx xxx účely Xxxxxxxx xxxxxxxxx archivu,

u) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2,5 xxx. Xx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv k xxxxxxxx xxxxx vyčleněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x letech 1997, 1998 x 2000, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 mld. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k částečnému xxxxxxxxxxx programů xxxxxxxx xxxxxxxx "výstavba x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx (329&xxxx;030)" x "výstavba x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx (329&xxxx;040)",

x) x xxxxxxx 1 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v ledním xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxx 1, 4 xxx. Xx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv k xxxxxxxx kompenzaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s rozhodnutím xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x případě, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nižší xxx rozpočtované výdaje xx dávky důchodového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s výběrem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a výplatou xxxxx důchodového pojištění; xxxxxxxxxxxx částka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xx x) upraví xxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vláda Xxxxx republiky x xxxxxxx prostředků, xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx n), xxxxxxxxx Poslaneckou sněmovnu Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rok 1998.

(5) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx zmocňuje, xxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx v rámci Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x) tohoto xxxxxx.

(6) X xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxx.

(7) O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x rozpočtovém xxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X roce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x financující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozdíl xxxx xxxxxxxxxx přijatými x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx x financující xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx prostředky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději do 31. xxxxxxxx 2005. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx státního xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxx uvolnit pouze xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx orgánu.

(8) Xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxx poskytnutých fyzickým xxxx právnickým xxxxxx xxx xxxxx privatizace xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(9) O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx překročit xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx schválené zákonem x státním xxxxxxxx x rozpočtovém xxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, rozdělování x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x).

§16

§16 zrušen právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§16x

(1) Správní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) vykonává xxxxxxx úřad, x xxxxxxx městě Praze xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatku xxxxx §11 xxxx. 2 zvláštního zákona. 3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresními xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům.

(2) Krajské xxxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřady xxxxxxxxx částí, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxx požadovanou součinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§17

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

§17 xxxxxxxxxxx právním předpisem x. 438/1991 Xx. x účinností xx 1.11.1991 (xxxxxxx §16)

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 500/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.12.1990.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

438/91 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon ČNR x. 500/90 Xx., x působnosti orgánů XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x některým xxxxx xx xxxx právnické xxxx fyzické xxxxx, x zákon XXX x. 171/91 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů XX ve věcech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx x o XXX XX, xx znění xxxxxx XXX x. 285/91 Xx.

x účinností xx 1.11.91

282/92 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 500/90 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx převodů vlastnictví xxxxx k xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx znění xxxxxx XXX x. 438/91 Xx. x xxxxx XXX č. 171/91 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx a x XXX XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.6.92

473/92 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 500/90 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx x některým věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx znění zákona XXX x. 438/91 Xx., x xxxxxx XXX x. 282/92 Xx.

x účinností xx 22.10.92

170/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 500/90 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxx fyzické osoby, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 438/91 Xx., xxxxxx XXX x. 282/92 Sb. x zákona ČNR x. 473/92 Xx.

x xxxxxxxxx od 22.6.93

155/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX ve xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.94

191/94 Xx., xxxxxx xx doplňuje zákon XXX x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 438/91 Xx., xxxxxx XXX x. 282/92 Xx., xxxxxx XXX x. 473/92 Xx., xxxxxx č. 170/93 Xx. a zákona x. 155/94 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.10.94

218/94 Xx., kterým se xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX ve věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.11.94

161/97 Xx., xxxxxx xx doplňuje zákon XXX x. 500/90 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 569/91 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 546/92 Xx.

x xxxxxxxxx xx 15.7.97

164/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví státu x některým xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.98

269/98 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 500/90 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 569/91 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 162/97 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1997

x xxxxxxxxx xx 19.11.98

21/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 18.2.2000

246/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 500/90 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx převodů xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx na jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.8.2000

254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.7.2001

274/2001 Xx., o vodovodech x kanalizacích pro xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 2.8.2001

473/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

282/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (plemenářský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 500/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx převodů xxxxxxxxxxx xxxxx x některým xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

179/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

503/2012 Xx., o Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

357/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 500/1990 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů XX xx xxxxxx převodů xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2015

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1 xx 3 zákona XXX x. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx).
2) §2 xxxxxx x. 427/1990 Xx., x převodech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcem na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxx č. 427/1990 Sb., x převodech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §4 xxxxxx č. 427/1990 Xx.
5) §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 427/1990 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §3 xxxxxx č. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxx.