Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení o Úmluvě o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111) a Úmluvě o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením (č. 115)
465/1990 Sb.
25.06.1958
12.11.1990
21.01.1965
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)