Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
228/1999 Sb.
29.09.1999
14.10.1999
01.01.2000
nařízení
nařízení vlády
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení