Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2000.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
228/99 Sb.
228
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 29. xxxx 1999,
xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 1998 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 1998 x xxxxxxxx částky pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 a 4 x §107 odst. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 134/1997 Xx. x xxxxxx x. 289/1997 Xx.:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx xxx 1998 xxxx 11&xxxx;693 Xx.
§2
Xxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx za xxx 1998 činí 1,0850.
§3
Částky xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §15 zákona x. 155/1995 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxx nařízením xxxxx č. 234/1998 Sb. xx xxxxxxxx takto:
a) xxxxxx 6&xxxx;100 Xx xx xxxxxxx xx 6&xxxx;300 Xx,
b) xxxxxx 13 000 Xx xx zvyšují na 14&xxxx;200 Kč.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2000.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx věcí:
XxXx. Špidla v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 228/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.