Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2000.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
228/99 Sb.
228
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 29. září 1999,
xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu za xxx 1998 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 1998 a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtového základu
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 a 4 x §107 odst. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx. x xxxxxx x. 289/1997 Xx.:
§1
Výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rok 1998 xxxx 11&xxxx;693 Kč.
§2
Výše xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx za rok 1998 činí 1,0850.
§3
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx. x xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxx xxxxx č. 234/1998 Sb. xx xxxxxxxx takto:
x) xxxxxx 6&xxxx;100 Xx xx zvyšují xx 6&xxxx;300 Kč,
x) xxxxxx 13&xxxx;000 Xx xx zvyšují xx 14&xxxx;200 Xx.
§4
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Zeman x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxx x sociálních věcí:
XxXx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 228/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.