Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 500/90 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění zákona č. 546/1992 Sb.
161/1997 Sb.
12.07.1997
15.07.1997
15.07.1997
zákon
zákon Parlamentu
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Půda a nemovitosti, Působnost