Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.1997.


Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 500/90 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění zákona č. 546/1992 Sb.
161/97 Sb.
161
XXXXX
xx xxx 12. xxxxxxxx 1997,
kterým xx doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 500/1990 Xx., x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 546/1992 Xx.
Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
Xx. X
Xxxxx České národní xxxx č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 438/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 282/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx rady č. 473/1992 Xx., xxxxxx x. 170/1993 Xx., xxxxxx x. 155/1994 Xx., zákona x. 191/1994 Xx. x xxxxxx x. 218/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"l) x převodu 5,0 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx následků xxxxxxx x roce 1997.".
Xx. II
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 546/1992 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
§15 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx zmírnění xxxxxxxx povodní x xxxx 1997.".
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 161/97 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.1997.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.