Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.1997.


Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 500/90 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění zákona č. 546/1992 Sb.
161/97 Sb.
161
ZÁKON
xx dne 12. xxxxxxxx 1997,
xxxxxx xx xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 500/1990 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx České národní xxxx č. 569/1991 Xx., o Pozemkovém xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 546/1992 Xx.
Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
Čl. I
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 500/1990 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 438/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 282/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 473/1992 Xx., zákona x. 170/1993 Xx., xxxxxx x. 155/1994 Xx., xxxxxx x. 191/1994 Sb. x xxxxxx x. 218/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
V §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx na xxxxx tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"l) x převodu 5,0 xxx. Xx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx následků povodní x roce 1997.".
Čl. XX
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 546/1992 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
§15 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx zmírnění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1997.".
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 161/97 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.7.1997.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.