Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
48/1997 Sb.
07.03.1997
28.03.1997
01.04.1997
Ustanovení §15 odst. 10 věty první a §59 bodu 5 nabývají účinnosti dne 1.1.1998.
zákon
zákon Parlamentu
Zdravotnictví a zdravotní pojištění