Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
330/2002 Sb.
08.07.2002
19.07.2002
01.08.2002
Ustanovení § 4a odst. 2 a § 79 nabývají účinnosti dnem 1.10.2002.
vyhláška
vyhláška ČBÚ
Bezpečnost práce a ochrana zdraví, Těžba, důlní činnost a geologie