Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
490/2009 Sb.
10.12.2009
31.12.2009
01.01.2010
zákon
zákon Parlamentu
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Podnikání - privatizace, Průmysl a technika (sběrné suroviny), Státní a místní správa