Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
330/2008 Sb.
25.08.2008
08.09.2008
01.11.2008
vyhláška
vyhláška ministerstva
Právní pořádek, Soudnictví (nálezy)