Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2008.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
330/2008 Sb.
Přechodné ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
330
XXXXXXXX
xx xxx 25. xxxxx 2008,
kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 330/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů správce xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody způsobené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §131 písm. x) zákona x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů:
Čl. X
Xxxxxxxx č. 330/2001 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody způsobené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 233/2004 Xx., xxxxxxxx č. 291/2006 Xx. x xxxxxxxx x. 94/2007 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §11 odst. 1 xxxxxxx a) xxx:
"x) xx výši 50 % xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 a 2, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".
2. X §11 xxxx. 2 xxxx. a) se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxx x k xxxxxx nákladů exekuce,".
3. X §11 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
4. X §11 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xx výzvě podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) exekutor xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx bude-li povinnost, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x x téže xxxxx xxxxx uhrazeny xxxxxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx povinného xxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.".
Xxxxxxxxx odstavce 3 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 7.
5. X §11 xxxx. 5 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
6. V §11 xxxx. 7 xx xxxxx "5" nahrazuje xxxxxx "6".
7. X §12 xxxx. 2 větě první xx číslo "30" xxxxxxxxx číslem "50".
8. V §13 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Exekuční xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 330/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xx. III
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. listopadu 2008.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 330/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.2008.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.