Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2008.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
330/2008 Sb.
Přechodné ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
330
XXXXXXXX
xx xxx 25. xxxxx 2008,
xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 330/2001 Xx., x xxxxxx x náhradách xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxx §131 xxxx. x) zákona x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx exekutorech a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších zákonů:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 330/2001 Sb., o xxxxxx a náhradách xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx pojištění odpovědnosti xx xxxxx způsobené xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 233/2004 Xx., vyhlášky č. 291/2006 Xx. x xxxxxxxx č. 94/2007 Xx., se mění xxxxx:
1. V §11 odst. 1 xxxxxxx a) xxx:
"x) xx výši 50 % odměny xxxxx §6 xxxx. 1 x 2, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx,".
2. X §11 xxxx. 2 xxxx. a) se xx xxxxx "exekuční xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x k xxxxxx nákladů xxxxxxx,".
3. X §11 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
4. X §11 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) exekutor xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx bude-li xxxxxxxxx, xxxxxx ukládá xxxxxxxx xxxxx, splněna xx xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), x v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odměna xxxxx odstavce 1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx povinného xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx náleží xxxxxx podle odstavce 2.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 7.
5. V §11 xxxx. 5 xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
6. V §11 xxxx. 7 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "6".
7. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx číslo "30" xxxxxxxxx xxxxxx "50".
8. V §13 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Exekuční xxxxxx zahájená a xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx č. 330/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xx. III
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. listopadu 2008.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 330/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.11.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.