Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2008.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
330/2008 Sb.
Přechodné ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
330
XXXXXXXX
xx xxx 25. xxxxx 2008,
xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x. 330/2001 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx škody způsobené xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxx §131 xxxx. x) xxxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx:
Xx. I
Xxxxxxxx č. 330/2001 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 233/2004 Xx., xxxxxxxx x. 291/2006 Xx. x xxxxxxxx x. 94/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §11 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xx xxxx 50 % xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 x 2, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx,".
2. X §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "exekuční xxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxx x k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".
3. X §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
4. V §11 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx povinného xxxxx x xxx, xx xxxx-xx povinnost, xxxxxx ukládá xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b), x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx exekuce xxxxxx xxxxx odstavce 1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podmínkách, za xxxxx mu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".
Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.
5. X §11 xxxx. 5 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
6. V §11 xxxx. 7 xx xxxxx "5" nahrazuje xxxxxx "6".
7. X §12 odst. 2 xxxx první xx číslo "30" xxxxxxxxx xxxxxx "50".
8. X §13 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxxx 2008.
Ministr:
XXXx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 330/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.