Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti
330/2007 Sb.
07.12.2007
14.12.2007
29.12.2007
sdělení
sdělení ministerstva
Mzdy, platy, odměňování, Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)