Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.12.2007.


Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti
330/2007 Sb.
330
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí
xx xxx 7. xxxxxxxx 2007
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xx 3. xxxxxxxxx 2007 xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle §57 xxxx. 2, §77 xxxx. 2, §78 xxxx. 3, §82 xxxx. 1, §113 xxxx. 6, §114 xxxx. 2 a §122 xxxx. 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx, sděluje, xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xx 3. xxxxxxxxx 2007 xxxx 21&xxxx;119 Xx.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 330/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 29.12.2007.
Ke xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.