Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
261/2007 Sb.
19.09.2007
16.10.2007
01.01.2008
Ustanovení čl. XXVII bodů 37, 38, 40 až 49, 51, čl. XXIX bodu 1, čl. XXXV bodu 7 a čl. XXXVI bodu 1 nabývají účinnosti dnem 16.10.2007, ustanovení čl. XXXIX a čl. XL nabývají účinnosti dnem 31.12.2007, ustanovení čl. I bodu 65, čl. XX bodů 4 a 7, čl. XXIII bodů 4, 11 a 27, čl. XXV bodu 13, čl. XXXV bodů 3, 6 a 17, čl. XXXVI bodů 6 až 11 a 14, čl. XLII bodu 2, čl. XLIII bodu 2, čl. XLIV bodu 2, čl. XLV bodu 2, čl. XLVI bodu 3, čl. XLVII bodu 2, čl. XLIX bodu 6, čl. L bodu 2 a čl. LII až LVIII nabývají účinnosti dnem 1.1.2009, čl. XXVIII bodu 36 nabývá účinnosti dnem 1.7.2009, ustanovení čl. I bodu 66 nabývá účinnosti dne 1.1.2010.
zákon
zákon Parlamentu
Rozpočet, Státní a místní správa