Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
500/2006 Sb.
10.11.2006
28.11.2006
01.01.2007
31.12.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Stavebnictví