Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález ÚS ze dne 17.9.2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti §32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
466/2013 Sb.
17.09.2013
31.12.2013
15.01.2014
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)