Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
228/2013 Sb.
20.06.2013
02.08.2013
17.08.2013
zákon
zákon Parlamentu
Bankovnictví, Finance, Pojišťovnictví