Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
503/2012 Sb.
19.12.2012
30.12.2012
01.01.2013
Ustanovení §10 odst. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2013.
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Půda a nemovitosti, Zemědělství