Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
431/2012 Sb.
26.11.2012
07.12.2012
01.01.2013
31.12.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Stavebnictví