Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 30.06.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
431/2012 Sb.
431
XXXXXXXX
xx xxx 26. xxxxxxxxx 2012,
xxxxxx xx mění vyhláška x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §193 x §194 písm. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 350/2012 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území, ve xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Xx., xxxxxxxx x. 22/2010 Xx. x xxxxxxxx x. 20/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §21 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xx xxxxxxxxx staveb xxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx umístit xxxxxx xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxx xx xxxxxxx podmiňující x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řádnému x xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx z prostorových x provozních xxxxxx xxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx domů xxx dále xxxxxxx xxxxx stavbu xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x výšky x jedním nadzemním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x. Xx pozemcích xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx umístit xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx x rodinnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provést xxxxxxx xxxxxx potřebné x řádnému x xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxxxx x zařízení xx xxxx.".
2. X §21 se xxxxxxxx 5 xx 7 zrušují.
3. X §26 xx xxxxx "§21 xxxx. 5 xx 7" xxxxxxxxx xxxxx "§21 xxxx. 4".
Xx. II
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 431/2012 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2013.
Xxxxxx xxxxxxx x. 431/2012 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.