Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

431/2012 Sb.

431
XXXXXXXX
xx xxx 26. xxxxxxxxx 2012,
kterou xx xxxx vyhláška x. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Ministerstvo xxx místní rozvoj xxxxxxx podle §193 x §194 písm. x) xxxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 227/2009 Xx. x zákona x. 350/2012 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Xx., vyhlášky x. 22/2010 Xx. x xxxxxxxx x. 20/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §21 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bydlením xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx terénní xxxxxx xxxxxxxx x řádnému x bezpečnému xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx x prostorových x provozních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxx ve stavbě xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx rodinných domů xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 25 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nejvýše xx hloubky 3 x. Xx pozemcích xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rodinnou xxxxxxxx xx rodinnou rekreaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potřebné x řádnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x zařízení xx nich.".
2. X §21 se xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxxxx.
3. X §26 se xxxxx "§21 xxxx. 5 xx 7" xxxxxxxxx xxxxx "§21 xxxx. 4".
Xx. II
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxxx x. r.

Informace
Právní xxxxxxx x. 431/2012 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2013.
Xxxxxx xxxxxxx x. 431/2012 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2024.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.