Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
167/2012 Sb.
25.04.2012
30.05.2012
01.07.2012
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Památky (archivnictví), Trestní právo