Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
330/2011 Sb.
07.10.2011
14.11.2011
01.12.2011
Ustanovení čl. I bodu 43 nabývá účinnosti dne 14.11.2011.
zákon
zákon Parlamentu
Trestní právo