Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
466/2000 Sb.
07.12.2000
29.12.2000
13.01.2001
sdělení
sdělení ministerstva
Geodézie a kartografie - změny území