Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.01.2001.


Sdělení, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
466/2000 Sb.
Příloha č. 1 - Územní plán
Příloha č. 2 - 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
466
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx
xx xxx 7. xxxxxxxx 2000,
xxxx se vyhlašuje 2. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx územního celku Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 3 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx zákona x. 83/1998 Xx.:
Xx. 1
2. změna xxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku Xxxxxxxxx aglomerace xx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxx.
Čl. 2
Xxxxxx xxxx velkého xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx usnesením xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxx 1998 x. 395, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 4. prosince 2000 x. 1221 je xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxx, xx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx, CSc. x. x.
Příloha x. 1 xx xxxxxxx x. 466/2000 Xx.
Xxxxxx xxxx
Xxxxxxx č. 2 xx sdělení x. 466/2000 Xx.
2. změna xxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx územního plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezená xxxxxxxxx xxxxx x. 185/1994 Sb. x xxxxxxxxx xxxxx č. 143/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. Xxx využívání území xxxxxx chránit xxxxxxxx x plochy xxx xxxxxxx X 47 x xxxxx Xxxxxxx - Ostrava - Xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dálnice X 47 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 17. srpna 1994 x. 447 byla xxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 4. prosince 2000 x. 1221 změněna.
3. Xxxxxx xxxxxxx x realizací xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 x územně xxxxxxxxxx x grafické xxxxx 2. změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 50&xxxx;000, opatřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 460/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.1.2001.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.