Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.01.2001.


Sdělení, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
466/2000 Sb.
Příloha č. 1 - Územní plán
Příloha č. 2 - 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
466
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx 7. xxxxxxxx 2000,
xxxx xx xxxxxxxxx 2. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxx podle §29 odst. 3 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.:
Čl. 1
2. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx územního xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxx.
Xx. 2
Xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, schválený usnesením xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 10. xxxxxx 1998 x. 395, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze dne 4. prosince 2000 x. 1221 xx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxx, xx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx a na Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx, XXx. x. x.
Příloha x. 1 xx sdělení x. 466/2000 Xx.
Xxxxxx plán
Xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx x. 466/2000 Xx.
2. změna xxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx aglomerace xxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x. 185/1994 Xx. x xxxxxxxxx xxxxx x. 143/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx chránit xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx D 47 x xxxxx Bílovec - Xxxxxxx - Xxxxx.
2. Územní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X 47 xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 17. xxxxx 1994 x. 447 byla xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx dne 4. xxxxxxxx 2000 x. 1221 xxxxxxx.
3. Xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 a xxxxxx xxxxxxxxxx x grafické xxxxx 2. xxxxx xxxxxxxx plánu v xxxxxxx 1 : 50&xxxx;000, opatřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 460/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 13.1.2001.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.