Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
626/2004 Sb.
26.11.2004
10.12.2004
01.01.2005
Ustanovení č. IX bodů 8, 9 a 10 a čl. X nabývají účinnosti dne 10.12.2004.
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)