Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2005.


Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
626/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna služebního zákona Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o obcích Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o krajích Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění celní zákon Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. XXIII
626
XXXXX
xx xxx 26. xxxxxxxxx 2004
x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx 2004, 2005 a 2006 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soudců x státních zástupců
Xx. X
Xxxxx č. 427/2003 Sb., kterým xx xxx léta 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx určování výše xxxxx a některých xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx zástupců, výše xxxxxxx platů těchto xxxx za první x druhé xxxxxxxx xxx 2004, 2005 x 2006, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxxx xxxxxx x. 359/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxxx se xxxxx "xxxx 2004, 2005 x 2006" nahrazují xxxxx "xxx 2004" x xxxxx "dalších xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx pololetí xxx 2004, 2005 x 2006" se xxxxxxxxx xxxxx "dalšího xxxxx xxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004".
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx 2004, 2005 x 2006" nahrazují xxxxx "xxx 2004" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx xx první x xxxxx pololetí xxx 2004, 2005 a 2006" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx platu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004".
3. X §1 se xx xxxxx písmene x) vkládá xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx o), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
4. X §1 xx xxxxx "x xxxxxx 2004, 2005 a 2006" nahrazují xxxxx "x xxxx 2004".
5. V §2 xx xxxxx "x xxxxx pololetí let 2004, 2005 x 2006" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx 2004".
6. X §3 xx xxxxx "2006" xxxxxxxxx číslem "2004".
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 236/1995 Sb., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxx x. 138/1996 Sb., zákona x. 287/1997 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 231/2001 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx č. 420/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 427/2003 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx. x zákona x. 359/2004 Sb., xx mění takto:
1. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx b) zrušuje.
Xxxxxxxxx písmena c) xx e) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx d).
2. X §2 xxxx. 2 se xxxxx "x další xxxx" zrušují.
3. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "2007" nahrazuje xxxxxx "2005", xxxxx "2006" xx nahrazuje xxxxxx "2004", xxxxx "2004" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2002" a číslo "2005" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2003".
4. §4 se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
5. X §8 se x nadpisu slova "x xxxxx plat" xxxxxxx.
6. V §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "1,00" xxxxxxxxx xxxxxx "1,08".
7. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "0,10" xxxxxxxxx xxxxxx "0,11".
8. X §8 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "0,20" nahrazuje xxxxxx "0,22".
9. X §8 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "0,40" xxxxxxxxx xxxxxx "0,44".
10. X §8 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "0,90" xxxxxxxxx xxxxxx "0,98".
11. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "1,00" xxxxxxxxx xxxxxx "1,09".
12. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "1,90" xxxxxxxxx xxxxxx "1,82".
13. X §8 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
14. V §11 se v xxxxxxx xxxxx "x xxxxx plat" zrušují.
15. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "1,90" nahrazuje xxxxxx "2,06".
16. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "2,30" nahrazuje xxxxxx "2,49".
17. X §11 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení odstavce 1.
18. X §17 se x xxxxxxx slova "x xxxxx xxxx" zrušují.
19. X §17 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "1,90" nahrazuje číslem "2,06".
20. X §17 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx "0,40" xxxxxxxxx xxxxxx "0,43".
21. X §17 odst. 1 xxxx. x) xx číslo "1,00" xxxxxxxxx číslem "0,84".
22. X §17 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
23. X nadpisu xxx §20 xx xxxxx "x další xxxx" xxxxxxx.
24. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx "1,40" xxxxxxxxx číslem "1,52".
25. X §20 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
26. X §21 xxxx. 1 se xxxxx "1,90" xxxxxxxxx xxxxxx "2,06".
27. X §21 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
28. X nadpisu xxx §24a se xxxxx "x další xxxx" xxxxxxx.
29. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx "1,00" xxxxxxxxx xxxxxx "1,08".
30. X §24x se odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
31. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx "1,10" xxxxxxxxx xxxxxx "1,19".
32. X §24x se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení odstavce 1.
33. X §24x xxxx. 1 xx číslo "1,20" xxxxxxxxx číslem "1,30".
34. V §24x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a zároveň xx zrušuje označení xxxxxxxx 1.
35. X §28 xx x nadpisu xxxxx "x xxxxx xxxx" xxxxxxx.
36. X §28 odstavec 1 xxx:
"(1) Soudci xxxxxx plat xxxxxx x platové základny xxxxxxxx koeficientem, který xx stanoví xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
0,88 0,96 1,05 xx ukončení 5. xxxx
1,01 1,09 1,17 xx xxxxxxx 6. xxxx
1,14 1,26 1,33 od xxxxxxx 9. xxxx
1,22 1,35 1,47 xx počátku 12. xxxx
1,30 1,44 1,60 xx počátku 15. xxxx
1,35 1,53 1,68 xx xxxxxxx 18. xxxx
1,39 1,56 1,72 xx xxxxxxx 21. xxxx
1,43 1,59 1,75 xx xxxxxxx 24. roku
1,46 1,64 1,80 xx xxxxxxx 27. xxxx
1,51 1,67 1,84 xx počátku 30. xxxx.".
37. X §28 odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx "0,08" xxxxxxxxx xxxxxx "0,09", xxxxx "0,10" se xxxxxxxxx xxxxxx "0,11", xxxxx "0,12" se xxxxxxxxx xxxxxx "0,13" a xxxxx "0,14" xx xxxxxxxxx xxxxxx "0,15".
38. X §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "0,20" nahrazuje xxxxxx "0,22", xxxxx "0,23" xx xxxxxxxxx číslem "0,25", xxxxx "0,26" xx xxxxxxxxx xxxxxx "0,28" x xxxxx "0,29" xx xxxxxxxxx xxxxxx "0,31".
39. X §28 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "0,06" xxxxxxxxx xxxxxx "0,07".
40. X §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "0,08" xxxxxxxxx xxxxxx "0,09".
41. X §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "0,17" nahrazuje xxxxxx "0,18".
42. X §28 odst. 2 xxxx. x) xx číslo "0,37" xxxxxxxxx xxxxxx "0,40".
43. V §28 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "0,11" xxxxxxxxx xxxxxx "0,12".
44. V §28 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "0,17" nahrazuje xxxxxx "0,18".
45. X §28 xxxx. 2 xxxx. xx) xx číslo "0,24" xxxxxxxxx xxxxxx "0,26".
46. V §28 xxxx. 2 písm. x) xx číslo "0,46" xxxxxxxxx číslem "0,50".
47. X §28 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "1,70" xxxxxxxxx xxxxxx "1,84".
48. X §28 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "0,14" xxxxxxxxx xxxxxx "0,15".
49. X §28 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "0,21" xxxxxxxxx xxxxxx "0,23".
50. X §28 odst. 5 xx xxxxx "2,10" xxxxxxxxx číslem "2,27".
51. X §30 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
52. X §31 xxxx. 5 xx xxxxx "0,93" xxxxxxxxx xxxxxx "1,01", xxxxx "1,05" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,14", xxxxx "1,01" se xxxxxxxxx xxxxxx "1,09", xxxxx "1,16" se xxxxxxxxx číslem "1,26", xxxxx "1,08" se xxxxxxxxx xxxxxx "1,17" x xxxxx "1,23" xx nahrazuje xxxxxx "1,33".
53. X §33x xx x xxxxxxx xxxxx "a xxxxx plat" xxxxxxx.
54. V §33x xxxx. 1 xx xxxxx "1,4" xxxxxxxxx xxxxxx "1,52".
55. X §33x xx xxxxxxxx 2 zrušuje x zároveň se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
56. V §37 xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxx xxxx" zrušují.
57. X §38 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx xx slovem "následující" x slova "a xx polovinu xxxxxxx xxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. III
Xxxxx č. 201/1997 Sb., o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Xx., o xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 14/2002 Xx., zákona x. 279/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Xx., zákona x. 192/2003 Xx. x xxxxxx č. 427/2003 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxx plat" xxxxxxx.
2. X §3 xxxx. 4 se xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2005", číslo "2006" se nahrazuje xxxxxx "2004", xxxxx "2004" se xxxxxxxxx xxxxxx "2002" a xxxxx "2005" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2003".
3. X §3 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx státnímu xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
0,88 0,96 1,05 do xxxxxxxx 5. xxxx
1,01 1,09 1,17 xx xxxxxxx 6. xxxx
1,14 1,26 1,33 od xxxxxxx 9. xxxx
1,22 1,35 1,47 xx xxxxxxx 12. xxxx
1,30 1,44 1,60 xx xxxxxxx 15. xxxx
1,35 1,53 1,68 xx xxxxxxx 18. roku
1,39 1,56 1,72 xx xxxxxxx 21. roku
1,43 1,59 1,75 xx počátku 24. xxxx
1,46 1,64 1,80 od xxxxxxx 27. roku
1,51 1,67 1,84 od xxxxxxx 30. roku.".
4. X §3 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "0,20" nahrazuje xxxxxx "0,22" x číslo "0,23" se xxxxxxxxx xxxxxx "0,25".
5. X §3 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx "0,08" xxxxxxxxx číslem "0,09" x číslo "0,10" xx nahrazuje xxxxxx "0,11".
6. X §3 odst. 7 xxxx. x) se xxxxx "0,37" nahrazuje xxxxxx "0,40".
7. X §3 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "0,17" xxxxxxxxx xxxxxx "0,18".
8. X §3 xxxx. 7 písm. x) xx číslo "0,08" xxxxxxxxx xxxxxx "0,09".
9. X §3 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "0,46" xxxxxxxxx xxxxxx "0,50".
10. X §3 odst. 7 písm. x) xx číslo "0,24" xxxxxxxxx xxxxxx "0,26".
11. V §3 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx "0,11" nahrazuje xxxxxx "0,12".
12. X §3 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "0,06" nahrazuje xxxxxx "0,07".
13. X §3 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "1,70" xxxxxxxxx xxxxxx "1,84".
14. V §3 xxxx. 8 písm. x) xx xxxxx "0,21" nahrazuje xxxxxx "0,23".
15. X §3 odst. 8 xxxx. x) xx xxxxx "0,14" xxxxxxxxx xxxxxx "0,15".
16. X §3 odst. 9 xx číslo "2,50" xxxxxxxxx xxxxxx "2,71".
17. V §3 xxxx. 10 xx xxxxx "2,10" xxxxxxxxx xxxxxx "2,27".
18. X §7 xxxx. 5 se xxxxx "0,93" xxxxxxxxx xxxxxx "1,01", xxxxx "1,05" se xxxxxxxxx xxxxxx "1,14", xxxxx "1,01" se xxxxxxxxx xxxxxx "1,09", číslo "1,16" xx nahrazuje xxxxxx "1,26", xxxxx "1,08" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,17" x xxxxx "1,23" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,33".
19. §8 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
20. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx xxxx" xxxxxxx.
21. X §13 odst. 2 se xxxxx "Xxxx x xxxxx xxxx jsou xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx xx xxxxxxx".
22. X §13 xxxx. 4 xx slova "x xxxxx xxxx" xxxxxxx.
23. V §15 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx," x xxxxx "x další xxxx" zrušují.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxxxx práv
Xx. IV
X §8 xxxx. 2 xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx slova "xxxxx xxxx," xxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 30/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx. x xxxxxx x. 257/2004 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §25 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxx," xxxxxxx.
2. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "další xxxx," xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona x. 177/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., zákona č. 439/2004 Sb. x xxxxxx č. 480/2004 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §30 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxx," xxxxxxx.
2. X §30 odst. 5 se slova "xxxxx plat," xxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
X §16 xxxx. 4 zákona č. 201/2002 Sb., x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2004 Sb., xx xxxxx "x xxxxx xxxx" zrušují.
ČÁST OSMÁ
Xxxxx zákona x xxxxx x xxxxxx xx pracovní pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 143/1992 Sb., x platu x odměně xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 590/1992 Xx., zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 201/1997 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 217/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2001 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 421/2002 Xx. x xxxxxx x. 362/2003 Xx., xx mění xxxxx:
1. §15x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. X §23 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx h).
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IX
Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 281/2003 Xx., xxxxxx č. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb. x zákona č. 436/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §133 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x m).
2. §146 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. X §154 odst. 2 se slova "xxxxxxx xxxxx," zrušují.
4. X §158 xxxx. 1 se xxxxx ", 146" xxxxxxx.
5. V §159 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
6. §165 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
7. V §168 xx xxxxxxxx 2 zrušuje a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
8. V §235 xxxx. 1 x x §254 xx xxxxx "2005" nahrazuje xxxxxx "2007".
9. X §235 xxxx. 1 a v §238 xxxx. 5 xx xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2009".
10. X §250 xx číslo "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2010".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. X
X xx. LV xxxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 281/2003 Xx., se číslo "2005" nahrazuje xxxxxx "2007".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Sb. x xxxxxx x. 436/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §113 xx xxxxxxx e) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
2. §121 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. X §219 xx xxxxx "2004" xxxxxxxxx xxxxxx "2005".
4. V §223 xx xxxxx "2004" xxxxxxxxx číslem "2005".
5. V §224 xxxx. 6 xx xxxxx "2005" nahrazuje xxxxxx "2006".
6. X §226 xx xxxxx "2004" xxxxxxxxx xxxxxx "2005".
7. §229 xx zrušuje.
8. §231 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§231
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
V xxxxxx č. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, ve xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx. x zákona x. 359/2004 Xx., xx. XXXX xxx:
"Xx. XXXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2006.".
XXXX TŘINÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Sb., xxxxxx č. 313/2002 Xx., zákona č. 59/2003 Xx., zákona x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona č. 257/2004 Xx., zákona x. 421/2004 Sb. x xxxxxx x. 501/2004 Xx., xx xxxx takto:
1. X §71 xxxx. 3 se písmeno x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
2. X §72 větě xxxxx xx xxxxx "x xxxxx xxxxxx" zrušují.
3. §74 xx xxxxxxx.
4. X §153 xxxx. 1 xx xxxxx ", 73 x 74" xxxxxxxxx slovy "a 73".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 404/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., zákona x. 421/2004 Xx. x zákona x. 501/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §46 odst. 3 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
2. V §47 xxxx xxxxx xx slova "x xxxxx odměna" xxxxxxx.
3. §49 se xxxxxxx.
4. X §98 xx xxxxx ", 48 a 49" xxxxxxxxx xxxxx "x 48".
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx., zákona x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb. x xxxxxx x. 501/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §52 xxxx. 3 xx písmeno b) xxxxxxx.
Dosavadní písmeno x) xx označuje xxxx písmeno x).
2. X §52 xxxx. 5 se xxxxx "x xxxxx xxxxxx" zrušují.
3. §54 xx xxxxxxx.
4. V §120 xxxx. 1 xx xxxxx ", 53 x 54" nahrazují xxxxx "x 53".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže
Xx. XXX
Zákon č. 273/1996 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xx xxxxx zákona č. 187/1999 Sb. x xxxxxx x. 359/2004 Xx., se mění xxxxx:
1. V §1 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxx xxxx" zrušují x xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx2)" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx úřadu.".
2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2) xx xxxxxxx.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X xx. XX bodech 17 a 18 xxxxxx č. 274/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 426/2003 Sb., se xxxxx "xx xxx 31. prosince 2004" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
V §32 xxxx. 4 xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx. x xxxxxx x. 426/2003 Xx., xx xxxxx "Od 1. xxxxx 2005" xxxxxxxxx xxxxx "Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
Čl. XXX
V §89 xxxxxx č. 326/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx péči a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx52) jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxxxxxxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání
Čl. XX
X §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx slova ", x další xxxx" xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x soudech a xxxxxxxx
Xx. XXI
X §100 xxxx. 2 větě xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx slova "xxxxxx xxxxxxx platu" xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx zákon
Čl. XXXX
X čl. XX bodu 2 xxxxxx č. 187/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx slova "1. xxxxx 2005" nahrazují xxxxx "1. xxxxx 2006".
XXXX XXXXXXX XXXXX
ÚČINNOST
Xx. XXXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2005, x xxxxxxxx čl. IX xxxx 8, 9 x 10 x čl. X, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
Zaorálek x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005, x xxxxxxxx čl. IX xxxx 8, 9 x 10 a čl. X, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.12.2004.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.