Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 328/99 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
559/2004 Sb.
24.09.2004
09.11.2004
01.01.2005
Ustanovení čl. I bodu 9 a čl. III bodu 57 nabývají účinnosti dne 1.1.2006 a čl. III bodu 4 nabývá účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory, Státní a místní správa