Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
89/2024 Sb.
06.03.2024
16.04.2024
01.07.2024
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2026, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 147, které nabývá účinnosti 1.1.2024 (vzhledem k tomu, že byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů 16.4.2024, uplatní se §9 odst. 4 zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a účinnost bude 1.7.2024) a čl. I bodu 101, jde-li o §59b, které nabývá účinnosti 1.1.2027.
zákon
zákon Parlamentu
Politické strany - sdružování občanů, Působnost, Státní a místní správa, Volby, Zastupitelské sbory