Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
69/2024 Sb.
21.03.2024
26.03.2024
01.04.2024
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2024, s výjimkou ustanovení §2 a 3, která nabývají účinnosti 1.10.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Pojišťovnictví, Silniční doprava