Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024.


Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

69/2024 Sb.
 

Vyhláška

Rozsah údajů o dopravní nehodě a údajů o vozidlech v pátrání §1

Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti §2

Rozsah údajů o vozidlech §3

Rozsah údajů o škodných a pojistných událostech §4

Výše denní sazby příspěvku §5

Výše paušálních nákladů §6

Rozsah informací zveřejňovaných Kanceláří §7

Přechodné ustanovení §8

Účinnost §9

INFORMACE

69

VYHLÁŠKA

ze xxx 21. xxxxxx 2024

x xxxxxxxxx xxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3, §38 xxxx. 6, §45 xxxx. 4 x §81 xxxx. 4 xxxxxx x. 30/2024 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx:

§1

Rozsah xxxxx x xxxxxxxx nehodě x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kanceláři, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nehody x xxxxxx identifikační x xxxxxxxxx xxxxx, jsou-li x xxxxxxxxx,

x) xxxxx x vozidlech, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx nehodě, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů,

c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měla xxxxx xx dopravní nehodě,

d) xxx a čas xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx souřadnice xxxxxxxxxx navigačního xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx x příčinách xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx dopravní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx jednání xxxxxx xxxx přestupek xxxxxxxx xx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx škodné xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, jsou

a) státní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx motoru, xxxx-xx x xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxx,

x) den, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastníkovi nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pátrání xxxx.

§2

Xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx o xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx a zániku xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje Kanceláři, xxxx

x) číslo zelené xxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x doba xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx a x-xxxxxxx xxxxxx pojistníka x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li x xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxxxxxx,

x) den xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x doba xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti, xxxx-xx sjednáno,

f) xxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx,

x) identifikační číslo xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vozidla,

h) xxxxxx xxxxxxxxx značka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li x dispozici,

j) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx sjednáno pojištění xxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje Kanceláři, xxxx

x) xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx, den xxxxxx xxxxxxxxx a xxx ukončení její xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx technického xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx vydání x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) den xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx vozidla, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx-xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla,

h) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, motoru x karoserie xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxx, xxxxxxx číslo a xxxxx karoserie, xxxxx xxxx k sezení x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx plochy, objem xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxx o celkových xxxxxxxxx vozidla,

l) největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost, xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost x provozní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xx nápravu x xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla,

n) počet xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx jízdní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stupeň xxxxxx emisní xxxxxx, xxxxxxx xxxxx XX2 x údaje o xxxxxxxx paliva,

p) xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla,

q) xxx x xxxxx vyřazení xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx a xxxxx xxxxxx vozidla xxxxx xxxxxx upravujícího podmínky xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx komunikacích,

s) den xxxxxxxxx registračních xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích,

t) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x den xxxx zjištění,

u) počet xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zapsány v xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x osobě, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4

Rozsah xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Údaji o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxxxx, poskytuje Xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, čas x xxxxx xxxxxx újmy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx x čas xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxx bydliště xxxx xxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) druh xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxx xxxxxx x jeho xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx, jehož provozem xxxxxxx xxxx; nebylo-li xxxxxxxxxxxxx číslo přiděleno, xxxxx karoserie xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x číslo jeho xxxxxxxxxxx průkazu, xx-xx x dispozici,

j) státní xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx značka xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx narození, rodné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a adresa xxxxxxxx nebo sídla xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx vozidla; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx číslo přiděleno, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla x číslo jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx značka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx značka xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pojistné xxxxxx,

x) xxxx x xxxx x povaze xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxx šetření xxxxxx x pojistné události,

u) xxx ukončení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvod xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx povinen poskytnout Xxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx poskytnuty xxxxx §2 nebo 3.

§5

Xxxx xxxxx sazby xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx

x) 4 Kč, xxx-xx x motocykl xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nepřesahující 50 xx3,

x) 8 Xx, jde-li x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 cm3 x nepřesahující 350 xx3,

x) 21 Xx, xxx-xx x motocykl xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přesahující 350 xx3 a xxxxxxxxxxxxx 500 cm3,

d) 25 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 xx3,

x) 30 Kč, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx válců xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 000 xx3,

x) 35 Kč, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx se zdvihovým xxxxxxx xxxxx motoru xxxxxxxxxxx 1 000 xx3 x xxxxxxxxxxxxx 1 350 cm3,

g) 47 Xx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zdvihovým xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 350 xx3 x nepřesahující 1 850 xx3,

x) 65 Xx, jde-li x xxxxxx automobil se xxxxxxxxx xxxxxxx válců xxxxxx přesahující 1 850 xx3 x xxxxxxxxxxxxx 2 500 xx3,

x) 93 Kč, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 2 500 xx3,

x) 61 Kč, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx,

x) 94 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 155 Xx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 000 xx,

x) 290 Xx, xxx-xx x xxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxx hmotností přesahující 5 000 xx,

x) 56 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx,

x) 86 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx podle písmene x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3 500 xx,

x) 145 Xx, xxx-xx x nákladní automobil xxxx než xxxxx xxxxxxx x) s xxxxxxxx povolenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 500 xx a xxxxxxxxxxxxx 12 000 xx,

x) 261 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx automobil xxxx než xxxxx xxxxxxx r) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12 000 xx,

x) 563 Xx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxx má být x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) 16 Xx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) 4 Xx, xxx-xx x přípojné xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx hmotností xxxxxxxxxxxxx 750 xx,

x) 7 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 750 kg x xx-xxxxxxxxxxx 10 000 kg,

v) 70 Xx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 000 xx,

x) 20 Kč, xxx-xx o xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxx x) až x).

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx denní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) 4 Xx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx nepřesahujícím 2 xX,

x) 8 Xx, jde-li o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2 kW x xxxxxxxxxxxxxx 30 xX,

x) 30 Xx, xxx-xx x xxxxxxx x výkonem přesahujícím 30 xX a xxxxxxxxxxxxxx 40 xX,

x) 35 Kč, jde-li x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xX x xxxxxxxxxxxxxx 55 kW,

e) 47 Xx, xxx-xx x xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxx 55 kW x nepřesahujícím 80 xX,

x) 65 Kč, xxx-xx x vozidlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 80 xX x xxxxxxxxxxxxxx 135 kW,

g) 93 Kč, jde-li x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 135 xX.

§6

Výše xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxx 300 Xx.

§7

Xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx zveřejňované Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo Xxxxxxxxx,

x) názvy, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx členů Xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx struktury Xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx vzniku funkce x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx funkce,

e) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxx zisku x xxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx ke xxx

x) 31. xxxxxx, 30. xxxxxx x 30. xxxx xx 6 xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx,

x) 31. xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx x 3 předcházející xxxxxxxxx.

(4) Požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx Kancelář xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx neuzamčeného xxxxxxxx souboru vhodného xx xxxxxxx x xxxxx používaném formátu.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 30. xxxx 2024 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx vlastnících x xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx změnách podle §15 xxxx. 12 xxxxxx x. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x. 30/2024 Xx.

§9

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 x 3, která xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. října 2024.
 

Ministr xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 69/2024 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 x 3, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.10.2024.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.