Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
68/2024 Sb.
13.03.2024
26.03.2024
01.04.2024
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.4.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 28, 38, 42, 51, 56 a 69, která nabývají účinnosti 1.1.2025, a čl. I bodu 52, které nabývá účinnosti 1.1.2026.
nařízení
nařízení vlády
Fondy, Zemědělství