Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.
40/2024 Sb.
14.02.2024
27.02.2024
01.03.2024
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.3.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá účinnosti 25.3.2024.
nařízení
nařízení vlády
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Silniční doprava