Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2024.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.

40/2024 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

40

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 14. února 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 240/2014 Xx., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, slevy xx xxxxxx x x xxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxx, xx znění nařízení xxxxx x. 479/2020 Xx.
&xxxx;

Xxxxx nařizuje podle §46 odst. 1 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx. a zákona x. 349/2023 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 240/2014 Sb., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, slevy xx xxxxxx a x xxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 479/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mýtného,“ xxxxxxxxx xxxxx „sazeb xxxxxxx x“.

2. Na xxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2 se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2022/362 xx dne 24. xxxxx 2022, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 1999/62/XX, 1999/37/XX a (XX) 2019/520, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

3. X §1 se xxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,“ xxxxxxx.

4. §2 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

5. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxx“ vkládá xxxxx „XXXX“.

6. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3 xx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

7. X §3 odst. 1 xxxx. x) bod 4 zní:

„4. používající xxxx palivo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,“.

8. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx XX2 x. 1,

2. xxxxxx xxxxx XX2 x. 2,

3. xxxxxx xxxxx XX2 x. 3,

4. xxxxxx xxxxx XX2 x. 4, xxxx

5. xxxxxx xxxxx XX2 x. 5.“.

9. X §6 odst. 2 písmeno x) xxx:

„x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, obchodní firma xxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx identifikační xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx a

4. kontaktní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“.

10. V §6 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx „xxxxx registru xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx xx vozidlo xxxxxxxxxxxx“.

11. X §6 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx „technického xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla, největší xxxxxxxx hmotnosti a xxxxxx třídy vozidla“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx x registraci vozidla xxxx obdobného dokladu xxxxxxxx jiným xxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx“.

12. Přílohy x. 1 xx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx x. 1

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx vozidla v xxxxxxx elektronického mýtného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3

X Xx/xx

Xxxxxx třída XXXX

Xxxx 0 xx XX

Xxxx X, XXX

Xxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výlučně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx XX2

x. 1

x. 1

x. 1

č. 2

č. 3

x. 4

č. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx náprav

počet xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx náprav

počet xxxxxx

xxxxx náprav

počet náprav

2

3

4

5 x více

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x více

2

3

4

5 x více

2

3

4

5 a xxxx

2

3

4

5 x více

2

3

4

5 x xxxx

xxxx xxx 3,5 tuny x xxxx xxx 7,5 xxxx

0,7882

0,9742

1,3169

1,5275

0,7796

0,9627

1,3023

1,5097

0,7764

0,9583

1,2967

1,5030

0,7603

0,9381

1,2697

1,4707

0,7441

0,9179

1,2426

1,4384

0,6149

0,7564

1,0262

1,1800

0,4506

0,5508

0,7510

0,8512

xxxxxxx 7,5 xxxx x méně než 12 xxx

1,4853

1,9662

2,5220

3,0539

1,3077

1,7275

2,2192

2,6861

1,2406

1,6373

2,1047

2,5471

1,2245

1,6171

2,0777

2,5148

1,2083

1,5969

2,0506

2,4825

1,0791

1,4354

1,8342

2,2241

0,8601

1,1563

1,4657

1,7821

xxxxxxx 12 xxx

3,3679

4,4944

5,7320

6,9412

2,9030

3,8697

4,9393

5,9786

2,7273

3,6336

4,6397

5,6147

2,7112

3,6134

4,6127

5,5824

2,6950

3,5932

4,5856

5,5501

2,5658

3,4317

4,3692

5,2917

2,2538

3,0277

3,8422

4,6572

Xxxxxxx č. 2

Xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx I. xxxxx xxx vozidla v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx M2 x X3

X Kč/km

Emisní xxxxx XXXX

Xxxx 0 xx XX

Xxxx X, XXX

Xxxx XX

Xxxxxxx používající xxxx xxxxxx xxxxxxx elektrickou xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx XX2

x. 1

x. 1

x. 1

č. 2

č. 3

x. 4

x. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx náprav

počet xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 a xxxx

2

3

4

5 x více

2

3

4

5 x více

2

3

4

5 a xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x více

více xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 xxxx

0,4002

0,5192

0,6690

0,8115

0,3916

0,5077

0,6544

0,7937

0,3884

0,5033

0,6488

0,7870

0,3797

0,4924

0,6341

0,7695

0,3709

0,4814

0,6195

0,7520

0,3009

0,3939

0,5023

0,6120

0,2106

0,2808

0,3510

0,4312

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx

0,9175

1,2165

1,5591

1,8874

0,7399

0,9778

1,2563

1,5196

0,6728

0,8876

1,1418

1,3806

0,6641

0,8767

1,1271

1,3631

0,6553

0,8657

1,1125

1,3456

0,5853

0,7782

0,9953

1,2056

0,4403

0,5916

0,7507

0,9116

xxxxxxx 12 xxx

2,1187

2,8303

3,6070

4,3659

1,6538

2,2056

2,8143

3,4033

1,4781

1,9695

2,5147

3,0394

1,4694

1,9586

2,5000

3,0219

1,4606

1,9476

2,4854

3,0044

1,3906

1,8601

2,3682

2,8644

1,1526

1,5486

1,9651

2,3779

Xxxxxxx č. 3

Xxxxx xxxxxxx za užívání xxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X2 a X3

X Xx/xx

Xxxxxx třída XXXX

Xxxx 0 xx XX

Xxxx X, XXX

Xxxx XX

Xxxxxxx používající jako xxxxxx xxxxxxx elektrickou xxxxxxx nebo xxxxx

Xxxxxx xxxxx CO2

č. 1

x. 1

x. 1

č. 5

Největší xxxxxxxx hmotnost

počet xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

2

3 x více

2

3 x xxxx

2

3 a xxxx

2

3 x více

více xxx 3,5 tuny x xxxx než 7,5 xxxx

0,4156

0,5483

0,4079

0,5380

0,4050

0,5340

0,3705

0,4907

xxxxxxx 7,5 xxxx x méně xxx 12 tun

0,6717

0,8996

0,5740

0,7683

0,5371

0,7187

0,4735

0,6362

nejméně 12 xxx

0,7932

1,0626

0,6770

0,9065

0,6330

0,8474

0,5634

0,7569

Xxxxxxx x. 4

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx I. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a M3

V Xx/xx

Xxxxxx xxxxx EURO

Euro 0 xx XX

Xxxx X, XXX

Xxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx energii xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx XX2

x. 1

č. 1

x. 1

x. 5

Největší xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx náprav

počet xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx náprav

2

3 a xxxx

2

3 x xxxx

2

3 x xxxx

2

3 x xxxx

xxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 tuny

0,2212

0,2903

0,2135

0,2800

0,2106

0,2760

0,1905

0,2507

nejméně 7,5 tuny x xxxx než 12 xxx

0,4260

0,5708

0,3283

0,4395

0,2914

0,3899

0,2422

0,3254

xxxxxxx 12 tun

0,5036

0,6749

0,3874

0,5188

0,3434

0,4597

0,2882

0,3872

“.

13. Xxxxxxx x. 1 xx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx x. 1

Xxxxx mýtného za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3

X Xx/xx

Xxxxxx třída XXXX

Xxxx 0 xx XX

Xxxx X, EEV

Euro XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx elektrickou xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx třída XX2

x. 1

x. 1

č. 1

x. 2

č. 3

x. 4

x. 5

Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx

xxxxx náprav

počet xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x více

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 a více

2

3

4

5 x více

2

3

4

5 x xxxx

xxxx než 3,5 xxxx a xxxx xxx 7,5 tuny

0,7882

0,9742

1,4823

1,7250

0,7796

0,9627

1,4677

1,7072

0,7764

0,9583

1,4621

1,7005

0,7603

0,9381

1,4268

1,6583

0,7441

0,9179

1,3915

1,6162

0,6149

0,7564

1,1089

1,2788

0,4506

0,5508

0,7510

0,8512

nejméně 7,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx

1,4853

1,9662

2,6874

3,2514

1,3077

1,7275

2,3846

2,8836

1,2406

1,6373

2,2541

2,7228

1,2245

1,6171

2,2188

2,6806

1,2083

1,5969

2,1835

2,6385

1,0791

1,4354

1,9009

2,3011

0,8601

1,1563

1,4657

1,7821

xxxxxxx 12 xxx

3,3679

4,4137

5,5768

6,5442

2,9030

3,8697

5,1047

6,1039

2,6673

3,5224

4,6397

5,6147

2,6512

3,5022

4,6044

5,5725

2,6350

3,4820

4,5691

5,5304

2,5058

3,3205

4,2865

5,1930

2,2538

3,0277

3,8422

4,6572

Xxxxxxx x. 2

Sazby xxxxxxx xx užívání xxxxxxx X. xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2 x X3

X Xx/xx

Xxxxxx třída XXXX

Xxxx 0 xx XX

Xxxx X, EEV

Euro XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx energii xxxx vodík

Emisní třída XX2

x. 1

x. 1

č. 1

x. 2

č. 3

x. 4

x. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx náprav

počet náprav

počet xxxxxx

xxxxx náprav

počet xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

2

3

4

5 a xxxx

2

3

4

5 x více

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 x xxxx

2

3

4

5 a xxxx

2

3

4

5 x více

2

3

4

5 a xxxx

xxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 tuny

0,4002

0,5192

0,8344

1,0090

0,3916

0,5077

0,8198

0,9912

0,3884

0,5033

0,8142

0,9845

0,3797

0,4924

0,7912

0,9571

0,3709

0,4814

0,7684

0,9298

0,3009

0,3939

0,5850

0,7108

0,2106

0,2808

0,3510

0,4312

nejméně 7,5 tuny x xxxx než 12 xxx

0,9175

1,2165

1,7245

2,0849

0,7399

0,9778

1,4217

1,7171

0,6728

0,8876

1,2912

1,5563

0,6641

0,8767

1,2682

1,5289

0,6553

0,8657

1,2454

1,5016

0,5853

0,7782

1,0620

1,2826

0,4403

0,5916

0,7507

0,9116

xxxxxxx 12 tun

2,1187

2,7496

3,4518

3,9689

1,6538

2,2056

2,9797

3,5286

1,4181

1,8583

2,5147

3,0394

1,4094

1,8474

2,4917

3,0120

1,4006

1,8364

2,4689

2,9847

1,3306

1,7489

2,2855

2,7657

1,1526

1,5486

1,9651

2,3779

Příloha x. 3

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X2 a M3

V Xx/xx

Xxxxxx třída XXXX

Xxxx 0 xx XX

Xxxx X, XXX

Xxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx XX2

x. 1

x. 1

č. 1

x. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx náprav

počet xxxxxx

xxxxx náprav

2

3 a xxxx

2

3 x xxxx

2

3 x xxxx

2

3 a xxxx

xxxx xxx 3,5 xxxx a xxxx xxx 7,5 xxxx

0,4156

0,5483

0,4079

0,5380

0,4050

0,5340

0,3705

0,4907

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx než 12 xxx

0,6717

0,8996

0,5740

0,7683

0,5371

0,7187

0,4735

0,6362

xxxxxxx 12 tun

0,7932

1,0626

0,6770

0,9065

0,6330

0,8474

0,5634

0,7569

Příloha x. 4

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx xxx xxxxxxx kategorie M2 x X3

X Xx/xx

Xxxxxx xxxxx XXXX

Xxxx 0 xx IV

Euro X, XXX

Xxxx VI

Vozidlo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx

Xxxxxx xxxxx XX2

x. 1

x. 1

x. 1

č. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

2

3 x více

2

3 x více

2

3 x xxxx

2

3 x xxxx

xxxx xxx 3,5 xxxx x méně xxx 7,5 tuny

0,2212

0,2903

0,2135

0,2800

0,2106

0,2760

0,1905

0,2507

nejméně 7,5 xxxx a xxxx xxx 12 xxx

0,4260

0,5708

0,3283

0,4395

0,2914

0,3899

0,2422

0,3254

xxxxxxx 12 xxx

0,5036

0,6749

0,3874

0,5188

0,3434

0,4597

0,2882

0,3872

“.

Xx. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2024, x xxxxxxxx ustanovení čl. I bodu 13, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. xxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Xx.X., LL.M., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 40/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.3.2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I bodu 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 25.3.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.