Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení §67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, §8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a §2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
36/2024 Sb.
17.01.2024
22.02.2024
22.02.2024
nález
nález Ústavního soudu
Občané - občanská práva, Politické strany - sdružování občanů, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Soudnictví (nálezy)