Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení §23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
24/2024 Sb.
20.12.2023
08.02.2024
08.02.2024
nález
nález Ústavního soudu
Právní pořádek, Příroda a životní prostředí (odpady), Soudnictví (nálezy)