Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/23 ve věci návrhu na zrušení §2 odst. 2 písm. e) a §18a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
12/2024 Sb.
06.12.2023
24.01.2024
24.01.2024
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy), Školství a pedagogika