Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
402/2023 Sb.
15.12.2023
27.12.2023
01.01.2024
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)