Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

402/2023 Sb.
 

Sdělení Českého statistického úřadu

INFORMACE

402

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxx 15. xxxxxxxx 2023

x xxxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx x přidružených zdravotních xxxxxxxx (MKN-10)
 

Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §19 xxxx. 2 zákona x. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2024 xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních problémů (XXX-10).

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Mezinárodní statistickou xxxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problémů (XXX-10) sdělením č. 495/2003 Sb., xx dne 18. xxxxxxxx 2003, x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problémů (XXX-10). Tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 430/2008 Sb., xxxxxxxx č. 340/2011 Xx., xxxxxxxx x. 426/2012 Xx., sdělením x. 464/2017 Xx., xxxxxxxx x. 290/2019 Xx., xxxxxxxx č. 576/2020 Sb., xxxxxxxx x. 512/2021 Xx. x xxxxxxxx č. 398/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10) xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx smrti, pro xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx (xxxx. zdravotnické xxxxxxxx, xxxxxxxx neschopnost) x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxxxxx. Náležitosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro jednotlivé xxxxxx a práce, xxx xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx (XXX-10) je x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky https://www.uzis.cz/mkn.
 

Předseda:

Ing. Xxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 402/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.