Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

402/2023 Sb.
 

Sdělení Českého statistického úřadu

INFORMACE

402

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze xxx 15. prosince 2023

x xxxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přidružených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10)
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oznamuje x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2024 xxxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx (XXX-10).

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10) xxxxxxxx č. 495/2003 Sb., xx xxx 18. xxxxxxxx 2003, x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sdělením x. 430/2008 Sb., xxxxxxxx x. 340/2011 Xx., sdělením č. 426/2012 Xx., xxxxxxxx x. 464/2017 Xx., xxxxxxxx č. 290/2019 Xx., sdělením č. 576/2020 Xx., xxxxxxxx x. 512/2021 Sb. x xxxxxxxx x. 398/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problémů (XXX-10) xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pracovní xxxxxxxxxxx) x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxxxxx. Náležitosti x xxxxxxxxxxx použití této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10) xx k xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx https://www.uzis.cz/mkn.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 402/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.