Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
349/2023 Sb.
08.11.2023
12.12.2023
13.12.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. LVI bodu 13, čl. LXXXIV a čl. LXXXV, která nabývají účinnosti 13.12.2023; čl. LIV bodů 31 a 41 a čl. LVI bodů 3, 9, 15, 26, 30 a 31, která nabývají účinnosti 1.2.2024; čl. XXXII bodů 1 až 6, 8, 9, 11 až 35, 37, 39 až 41, 44 až 51, 53 až 64, čl. XXXIII, čl. XLVI, čl. LIV bodů 26 až 30 a 32, čl. LVI bodů 19 až 25 a čl. LXVI bodu 6, která nabývají účinnosti 1.3.2024; čl. XI, čl. XVII bodů 3, 9, 10, 11, 18 a 19, čl. LXXII bodů 2 až 15 a čl. LXXIII, která nabývají účinnosti 1.7.2024; čl. XIII bodů 4, 12 až 14, 26, 30, 32, 34, 43, 48 až 50, 60, 62, 63, 67 a 70, čl. XIV bodů 3, 4, 7 a 8, čl. XV bodů 8, 29 a 32, čl. XXXII bodu 10, čl. XLIII bodů 3 a 5, čl. LIV bodů 21, 33, 42, 50 a 53, čl. LVI bodů 7, 10, 16, 27 a 32, čl. XCVII a čl. XCVIII, která nabývají účinnosti 1.1.2025; čl. LIV bodu 5, čl. LVII, čl. LXXXII bodů 1, 2, 5 až 10, čl. LXXXIII, čl. XCI, čl. XCII bodů 103, 107, 154 a 156, čl. XCIX, čl. C a čl. CXIII bodů 10 a 13, která nabývají účinnosti 1.7.2025; čl. LIV bodů 22, 34, 43, 51 a 54 a čl. LVI bodů 8, 11, 17, 28 a 33, která nabývají účinnosti 1.1.2026; a čl. LIV bodů 35, 44, 52 a 55 a čl. LVI bodů 12, 18, 29 a 34, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2027.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Půda a nemovitosti, Rozpočet, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Trestní právo