Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení (The organisation for Joint Armament Cooperation) (Organisation Conjointe de Cooperation en matière ďArmement - OCCAR) o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
45/2023 Sb. m. s.
23.03.2023
01.01.2024
07.12.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Mezinárodní smlouvy