Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Saským státním ministerstvem kultu o pokračování spolupráce při realizaci společného dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Fridricha Schillera v Pirně
43/2023 Sb. m. s.
08.11.2023
08.11.2023
07.12.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Školství a pedagogika