Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích
311/2023 Sb.
11.10.2023
20.10.2023
23.10.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 23.10.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 6, 9 a 13, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Inspekce a kontrola, Obchod a služby