Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 59/23 k rozhodování o nákladech řízení podle §142 občanského soudního řádu v řízeních majících povahu iudicii duplicis
302/2023 Sb.
13.09.2023
06.10.2023
06.10.2023
sdělení
sdělení Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)