Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sborů guvernérů IBRD č. 596
35/2023 Sb. m. s.
22.08.2023
22.08.2023
22.08.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Bankovnictví, Finance, Mezinárodní smlouvy