Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.08.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sborů guvernérů IBRD č. 596

35/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o opravě

INFORMACE

35

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 73/2013 Xx. x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx opravu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 73/2013 Sb. m. s., xxxxxx xxxx xxxxxxxxx změny Dohody x Xxxxxxxxxxx bance xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Sboru guvernérů XXXX x. 596.

Xx xxxxxx odstavci se xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx a xxxxxx xx text "x prezident republiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx změn Dohody Xxxxxx xxxxxxxxxx."

Xxxxx odstavec xx zrušuje.

Ve čtvrtém xxxxxxxx xx za xxxxx "27. června 2012" xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 35/2023 Xx. m. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 22.8.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.