Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů
28/2023 Sb. m. s.
24.01.2022
12.06.2023
28.07.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Mezinárodní smlouvy, Průmysl a technika (sběrné suroviny), Věda - výzkum