Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům Evropské unie na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie
27/2023 Sb. m. s.
29.06.2023
29.06.2023
28.07.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Mezinárodní smlouvy