Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
152/2023 Sb.
10.05.2023
05.06.2023
01.07.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení čl. XI bodu 2, které nabývá účinnosti 1.7.2026.
zákon
zákon Parlamentu
Půda a nemovitosti, Státní a místní správa, Stavebnictví, Školství a pedagogika, Vodní a lesní hospodářství