Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
131/2023 Sb.
10.05.2023
24.05.2023
01.06.2023
nařízení
nařízení vlády
Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)