Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2023.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

131/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5  §6

INFORMACE

131

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 10. xxxxxx 2023

x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx (nařízení x xxxxxx náhrady)
 

Vláda xxxxxxxx xxxxx §271u odst. 2 xxxxxx x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 205/2015 Xx.:

§1

Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí z xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx") příslušející xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 262/2006 Sb. a xxxxxx č. 65/1965 Sb., x xxxxx xxxxxx č. 297/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x povolání, se xxxxxxx x 2,3 % a 400 Xx.

§2

Náhrada xxxxxxx na xxxxxx pozůstalých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 262/2006 Sb. nebo xxxxxx č. 65/1965 Sb. xx xxxxxxxx xxx, xx průměrný xxxxxxx rozhodný pro xxxxxxx náhrady nákladů xx výživu pozůstalých xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 262/2006 Sb. a xxxxxx č. 65/1965 Sb. se xxxxxxx o 2,3 % a 400 Xx.

§3

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x náhrada nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxx 2023, se xxxxx §1 x 2 neupraví.

(2) Xxxxxx xxxxx §1 a 2 se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxx na xxxxxx zaměstnance, jestliže xx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx zvýšení invalidního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §195 xxxx. 2 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994.

§4

Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku x po její xxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxxx čl. V xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx České národní xxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx x xxxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §1 a 2, xxxxxxxx od 1. xxxxxx 2023, xxxxx právo na xxxx xxxxxxx vzniklo xxxx xxxxx xxxx.

§6

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a ministr xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 131/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx 1.6.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.